Forum 2: Merintis Cabaran Keusahawanan Dengan Inovasi & Teknologi

Lokasi: RTC Sungai Rambai

Masa: 14:30 PM
Senarai Program

Maklumat Program


Forum 2: Merintis Cabaran Keusahawanan dengan Inovasi dan Teknologi.

1. YBhg Datuk Hasnoor b Sidang Husin (Ketua Jabatan), UPEB

2. YBhg Dr Jasmi b Ahmad (Ahli Majlis Jasin/ Mantan Pensyarah UTEM & KUIM)

3. En Hisyam Talib b Abdul Talib (Co-founder & COO), PASARTAP

 

Suasana ekonomi dewasa ini melahirkan berbagai cabaran kepada usahawan. Beberapa perniagaan yang besar dan sudah lama bertahan pun mengalami kemerosotan. Para usahawan perlu peka dengan suasana ekonomi global dan perubahan gaya hidup masyarakat sesuai dengan peredaran zaman. Ini menuntut para usahawan untuk terus melakukan inovasi dan mengaplikasi teknologi terkini untuk terus meletakkan perniagaannya dalam posisi yang kukuh dan relevan dalam memberikan produk atau perkhidmatan yang diingini oleh masyarakat pengguna.

Forum 2 ini adalah berbentuk pembentangan dari Panelist berkaitan model-model case study dan ilmu yang berkaitan tajuk forum.
Soalan adalah terbuka kepada audien selepas sesi pembentangan dari Panelist.