Forum 2

Lokasi: Auditorium, Dewan Millenium

Masa: 14:00 PM
Senarai Program

Maklumat Program

Pembentangan Model Rendah Karbon KRT

Pembentangan program-program ‘rendah karbon’ yang telah dilaksanakan di peringkat Komuniti RukunTetangga (KRT). 

Barisan panelis dan tajuk program yang bakal dibentangkan:

 

En Ismail bin Yusoff
Pengerusi KRT Bagan Lebai Tahir
Tajuk program:  Kompos dan Tanaman

 

En Ridzwan bin Hj Idrus
Pengerusi KRT Kg Baru Pinang Tunggal
Tajuk program: Pengurusan Tenaga

 

En Mohd Nordin bin Saad
Pengerusi KRT Taman Bagan Jaya
Tajuk program:  Kitar Semula dan Tanaman

 

 

1. Bagan Lebai Tahir
   - Kompos dan tanaman;

 

2. Bertam Perdana Zon 4
   - Kitar Semula dan tanaman;

 

3. Kg Baru Pinang Tunggal
   - Pengurusan tenaga;

 

4. Taman Bagan Jaya
   - Kitar semula dan tanaman.