Ekspo Mampan

Lokasi: Dataran Dato' Sheikh Ahmad

Masa: 10:00 AM
Senarai Program

Maklumat Program

Gerai Jualan dan Pameran yang memberi fokus kepada Kemampanan Alam Sekitar. Ia bertujuan memberi kesedaran dan pendidikan kepada penduduk setempat mengenai arahan Kerajaan yang telah menguatkuasa pengasingan sisa pepejal mulai 1 September 2016. Disamping itu terdapat booth-booth pameran yang mempromosi pelbagai produk/perkhidmatan yang menepati ciri-ciri pembangunan mampan terutamanya dari kalangan usahawan negeri/daerah tempatan dan badan- badan sokongan, mengikut kategori yang ditetapkan.