Ekspo Mampan

Lokasi: Galeri A TTC

Masa: 08:00 AM
Senarai Program

Maklumat Program

Pameran berbagai produk/perkhidmatan yang menepati ciri-ciri pembangunan mampan dari kalangan usahawan tempatan dan badan sokongan.